OZNAM O ZRUŠENÍ KONANIA VZ

pre podielnikov Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach

 

 Vzhľadom na mimoriadne opatrenia , ktoré vyhlásila vláda SR, v súvislosti so šírením KORONA VÍRUSU, sme zrušili pôvodne plánovaný termín Valného zhromaždenia  - 26.04.2020.

Nový termín bude určený až po zrušení mimoriadneho opatrenia a tento Vám  oznámime v pozvánke,  doručenej na Vašu adresu.

Zároveň prosíme, aby ste s touto informáciou oboznámili aj Vašich príbuzných alebo známych – podielnikov PSU  -  ktorí nebývajú v Batizovciach.

Za porozumenie a spoluprácu Vám ďakujeme.

 

V Batizovciach 30.03.2020                         Výbor  PSU