Výsledky volieb do výboru PSU a dozornej rady PSU.

 

Na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 16. 060 2019 boli do výboru PSU zvolení nasledovní  členovia :

Ing. Hudák Jozef, CSc.

Pajerchin Milan

Šoltýs Pavol

Štefko Samuel

Ing. Hudák Ján

Riša Miroslav

 

Do dozornej rady boli zvolení nasledovní členovia:

Durányová Anna

Ing. Šerfel Miroslav

Ing. Hric Rudolf

 

Následne na prvej výborovej schôdzi a prvom stretnutí dozornej rady  17.06.2019 boli zvolení  vo výbore :

Predseda  -  Ing. Jozef Hudák, CSc.,

Podpredseda  -  Ing. Ján  Hudák

Tajomník  -  Milan Pajerchin

Pokladník  -  Samuel Štefko

 

Za predsedu DR bola zvolená  Anna Durányová

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v kancelárii PSU.