Vážený spoločník, spoločníčka PSU

 

 

 

Vzhľadom k tomu, že na VZ dňa 24.03.2019 nedošlo ku zvoleniu nového výboru PSU ani dozornej rady, uznesením z VZ bol doterajší výbor a DR poverený spravovaním PSU/v zmysle zákona110 o pozemkových spoločenstvách/do termínu konania mimoriadneho VZ, kedy sa budú opakovať voľby do orgánov spoločenstva.

 

Ako je oznámené v pozvánke, MVZ sa bude konať dňa 16.06.2019, pričom na základe uznesenia  z VZ 24.03.2019, uskutočnia sa opakované voľby výboru a DR na obdobie 5 rokov, t.j. 2019-2023. Z toho dôvodu Vás žiadame aby ste nahlásili – osobne, telefonicky, poštou, mailom – a podobne, kandidátov, ktorí súhlasia so svojou kandidatúrou a spĺňajú podmienky v zmysle spoločenskej zmluvy, do výboru a DR.

 

Keďže voľby plánujeme uskutočniť ako tajné (formou volebných lístkov) a tieto je potrebné dopredu pripraviť, žiadame Vás aby ste oznámili Vaše návrhy najneskôr do termínu  02.06.2019. 

Následne bude Vami navrhnutá kandidátka zverejnená na našej internetovej stránke, aby sa všetci podielnici, ktorí majú záujem, mohli s navrhovanými kandidátmi zoznámiť už pred samotnými voľbami.

 

Vážení spoločníci PSU.

 

Dávame Vám na vedomie uvedené informácie písomnou formou preto, aby nevznikli pochybnosti z nedostatku Vašej informovanosti o  navrhovaných kandidátoch.

Keďže sa jedná o spravovanie PSU, žiadame Vás o zodpovedný prístup pri navrhovaní kandidátov ako i o Vašu čo najväčšiu účasť na MVZ a pri voľbách aby ste dali svoj hlas tým kandidátom , ktorým dôverujete a o ktorých ste presvedčení, že budú konať na prospech nášho PSU.

 

Uvedená informácia bude zverejnená aj na našej internetovej stránke.

 

 

 

S pozdravom                        členovia povereného výboru a DR PSU Batizovce

 

 

 

                                                      

 

            

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Kačicová

Dlhé Hony 5031/6

058 01  Poprad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Batizovce

 

2018/02

    Pastrnák

10.01.2018

 

 

 

VEC:

Oznámenie vo veci zmeny podielnika

 

 

             Vážená pani Monika Kačicová do dnešného dňa sme nezaregistrovali zmenu podielnika po nebohom Jánovi Hudákovi zomrelom 25.9.2015. Nadobúdateľ podielu podľa zákona 97/2013 o Pozemkových spoločenstvách podľa § 9 odst. 3 je povinný do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

Preto by som Vás chcel poprosiť, keď budete mať cestu okolo Batizoviec zastavte sa na Poz. spol. urbarialistov, stránkové dni sú v stredu od 13,00 do 17,00hod. Treba doniesť kópiu dedičného rozhodnutia. Zmluva o založení PSU je na www.urbarbatizovce  môžete si ju prečítať. Môžeme to vybaviť aj mailom, alebo dohodnúť stretnutie na čísle mob: 0905 466 581

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.      

 

  

 

 

 

 

                                                                             S pozdravom

                                                                                                        Pastrnák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Aneta Čenščáková

Ludvika Svobodu 2608/31

058 01  Poprad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Batizovce

 

2018/03

    Pastrnák

10.01.2018

 

 

 

VEC:

Oznámenie vo veci zmeny podielnika

 

 

             Vážená pani Ing. Aneta Čenščáková do dnešného dňa sme nezaregistrovali zmenu podielnika po nebohej Márii Boržeckej zomrelej 13.3.2017. Nadobúdateľ podielu podľa zákona 97/2013 o Pozemkových spoločenstvách podľa § 9 odst. 3 je povinný do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

Preto by som Vás chcel poprosiť, keď budete mať cestu okolo Batizoviec zastavte sa na Poz. spol. urbarialistov, stránkové dni sú v stredu od 13,00 do 17,00hod. Treba doniesť kópiu dedičného rozhodnutia. Zmluva o založení PSU je na www.urbarbatizovce  môžete si ju prečítať. Môžeme to vybaviť aj mailom, alebo dohodnúť stretnutie na čísle mob: 0905 466 581

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.      

 

  

 

 

 

 

                                                                              S pozdravom

                                                                                                        Pastrnák

 

 

 

                                                      

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

Marian Gáj

Nálepkova 162/117

059 35  Batizovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Batizovce

 

2018/04

    Pastrnák

10.01.2018

 

 

 

VEC:

Oznámenie vo veci zmeny podielnika

 

 

             Vážený pán Marian Gáj do dnešného dňa sme nezaregistrovali zmenu podielnika po Samuelovi Gájovi, zmena od 12.5.2017. Nadobúdateľ podielu podľa zákona 97/2013 o Pozemkových spoločenstvách podľa § 9 odst. 3 je povinný do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

Preto by som Vás chcel poprosiť, keď budete mať cestu okolo Batizoviec zastavte sa na Poz. spol. urbarialistov, stránkové dni sú v stredu od 13,00 do 17,00hod. Treba doniesť kópiu Darovacej zmluvy. (Rozhodnutie z katastra) Zmluva o založení PSU je na www.urbarbatizovce  môžete si ju prečítať. Môžeme to vybaviť aj mailom, alebo dohodnúť stretnutie na čísle mob: 0905 466 581

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.      

 

  

 

 

 

 

                                                                              S pozdravom

                                                                                                        Pastrnák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mária Krulová

Kap.Jaroše 1194

Otrokovice - Kvitkovice

765 02  Otrokovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Batizovce

 

2018/05

    Pastrnák

10.01.2018

 

 

 

VEC:

Oznámenie vo veci zmeny podielnika

 

 

             Vážená páni Mária Krulová rod. Zbelová do dnešného dňa sme nezaregistrovali zmenu podielnika po Anne Zbelovej, zmena od 20.6.2017. Nadobúdateľ podielu podľa zákona 97/2013 o Pozemkových spoločenstvách podľa § 9 odst. 3 je povinný do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

Preto by som Vás chcel poprosiť, keď budete mať cestu okolo Batizoviec zastavte sa na Poz. spol. urbarialistov, stránkové dni sú v stredu od 13,00 do 17,00hod. Treba doniesť kópiu Darovacej zmluvy. (Rozhodnutie z katastra) Zmluva o založení PSU je na www.urbarbatizovce  môžete si ju prečítať. Môžeme to vybaviť aj mailom, alebo dohodnúť stretnutie na čísle mob: 0905 466 581

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.      

 

  

 

 

 

 

                                                                              S pozdravom

                                                                                                        Pastrnák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mária Polohová

Štúrova  71

059 35 Batizovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Batizovce

 

2018/06

Pastrnák

17.01.2018

 

 

 

VEC:

Potvrdenie

 

 

            Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Batizovciach potvrdzuje, že dividendy z Pozemkového spoločenstva urbarialistov v roku 2017 neboli vyplácané.

 

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť menovanej.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              S pozdravom

                                                                                                        Pastrnák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvodný bansky úrad

Sp.N.Ves

Markušovská cesta 1

052 01   Sp.N.Ves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Batizovce

16.3.2018

2018/07

     Pastrnák

26.03.2018

č.295-498/2018

 

 

VEC:

Uloženie pokuty

 

PSU v Batizovciach je si vedomé, že v stanovenom termíne sme nesplnili povinnosť zaplatiť poplatok za zápis do registra partnerov verejného sektora, pričom naše PSU má platný zápis v registri od 6.12.2017.

Vzhľadom k tomu v termíne 3.4.2018 sa zúčastnime výborovej schôdze LTZVL v Lip. Mikuláši, sa pojednávania nemôžeme zúčastni, prosíme ospravedlniť u Vás neúčasť, prípadne určiť iný termín konania. Vami uloženú pokutu – 165€ zaplatíme. Prosíme zaslať faktúru na uvedenú výšku pokuty resp. iný platobný doklad.  

 

Za pochopenie Vám ďakujeme.

 

 

                            S pozdravom

 

 

 

 

                                                                                ....................................................

                                                                                    Michal Pastrnák predseda

 

 

 

......................................................

     Ing. Jozef Hudák štatutár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ján  Kysacký

Nálepkova  233/25

059 35 Batizovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Batizovce

 

2018/08

       Pastrnák

27.03.2018

 

 

 

VEC:

Potvrdenie

 

 

            Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Batizovciach potvrdzuje, že dividendy z Pozemkového spoločenstva urbarialistov v roku 2017 neboli vyplácané.

 

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť menovaného.

 

 

 

 

 

 

                        S pozdravom

 

 

                                                                             ....................................................

                                                                                    Michal Pastrnák predseda

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresný úrad Poprad

Pozemkový a lesný odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16

058 44  Poprad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Batizovce

 

2018/09

    Pastrnák

14. 04.2018

 

 

 

VEC: Zaslanie zápisnice z VZ konaného 8.4.2018

 

          Zasielame Vám zápisnicu z VZ podľa zákona 97/2013,

 

 

 

 

                           S pozdravom

 

 

 

 

                                                                                                  ...........................................

           za výbor PSU

                                                                                                  štatutár Michal Pastrnák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letisko Poprad -Tatry, a.s.

Na Letisko

059 98  Poprad

Slovenská republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Batizovce

27.3.2018

2018/10

     Pastrnák

09.05.2018

 

 

VEC:

Povolenie výrubu náletových drevín.

 

 

Vážená pani riaditeľka Ing. Ivana Hrkeľová

 

 Výbor PSU Batizovce sa na svojom zasadnutí zaoberal Vašou žiadosťou, ktorá sa týkala povolenia výrubu náletových drevín a krovín na našich pozemkoch na parcele 6448 k.ú. Batizovce, LV 1745.

Výbor PSU Batizovce súhlasí s výrubom náletových drevín a krovín na horeuvedenej parcele 6448 v šírke 5m od oplotenia areálu letiska. Výbor PSU berie na vedomie, že uvedené práce bude vykonávať občianske združenie – Inštitút Krista Veľkňaza, pričom vyťažená drevná hmota bude odstránená na náklady uvedeného občianskeho združenia. 

 

 

 

 

 

                           S pozdravom

 

 

                                                                                                 ...........................................

           za výbor PSU

                                                                                                  štatutár Michal Pastrnák

 

 

 

 

 

 

 

 

Šalling Ondrej

Komenského  294

059 35 Batizovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Batizovce

 

2018/11

Pastrnák

13.06.2018

 

 

 

VEC:

Potvrdenie

 

 

            Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Batizovciach potvrdzuje, že dividendy z Pozemkového spoločenstva urbarialistov v roku 2005 boli vyplatené v hodnote 18 000 Sk a v roku 2006 v hodnote 41 600 Sk.

 

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť menovaného.

 

 

 

               S pozdravom                                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                        

...........................................

           za výbor PSU

                                                                                                  štatutár Michal Pastrnák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvodné oddelenie PZ vo Svite

Štefánikova č. 7

059 21 Svit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Batizovce

 

2018/12

Pastrnák

18.06.2018

 

 

 

VEC:

Vyčíslenie výšky škody spôsobenej krádežou dreva.

 

 

            Krádežou dreva v dielci 733 na parcele 300/2 bola spôsobená škoda Pozemkovému spoločenstvu urbarialistov v Batizovciach vo výške

 

Smrek     10 prm.  260€

Borovica  6 prm.   150€

Jelša         3 prm.      78€

Spolu                   488€

                                              

 

 

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť menovaného.

 

 

 

               S pozdravom                                                              

 

 

 

 

                                                                                                       

...........................................

           za výbor PSU

                                                                                                  štatutár Michal Pastrnák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................                                                             v Batizovciach 19.06.2018

      /pečiatka organizácie/

 

 

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Bardejove

ul. Partizánska č. 42

085 01 Bardejov

 

 

 

Vec: Podanie správy

        – zaslanie

 

            Na základe Vašej žiadosti Vám oznamujeme, že cena za akú sme predávali v roku 2016 kalamitné drevo /smrek/ na skládke je vo výške 50  -  60 Eur za m3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               ......................................................................

                                                                                   meno a priezvisko, podpis zodp. pracovníka

                                                                                                  a pečiatka organizácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

Notársky úrad

JUDr. Štefan Siskovič

Štefánikova 873/12

058 01  Poprad

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Batizovce

D not 106/2018

2018/14

Pastrnák

25.06.2018

 10 D/3/2018

 

 

Vec:

Oznámenie vo veci prejednania dedičstva.

 

 

                   Nebohá Mária Šerfelová rod. Pajerchinová, narodená 21.02.1932, r.č.325221/776,  zomrelej 19.mája 2018, posledne bytom Batizovce, Hviezdoslavova 6/29 mala ku dňu úmrtia majetkový podiel v Pozemkovom spoločenstve urbarialistov v Batizovciach nasledovný.

 

 

kataster Batizovce 

LV - 990 pod č.190 - podiel 63/42536

LV - 990 pod č.250 - podiel 63/85072

LV - 991 pod č.302 - podiel 3/1328

LV- 1745 pod č.107-podiel 4700/1992000

LV- 2695 pod č.108 - podiel 4426/1992000

LV- 2697 pod č.108- podiel 4747/1992000

 

kataster Svit

LV - 2403 pod č.302-podiel 3/1328

 

Kataster Spišská Teplica

LV-1794 pod č.295-podiel 3/1328

 

Kataster Starý Smokovec

            LV-924 pod č.295-podiel 3/1328                                                                                           

 

.........................

                  za výbor PSU

štatutár Michal Pastrnák

 

 

 

 

 

Klientske centrum

JUDr. Maroš Baranec

Nábrežie Jána Pavla II. 16

058 44  Poprad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Batizovce

 

2018/15

    Pastrnák

03. 07.2018

 

 

 

VEC: Oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku

 

         Výbor pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach dostal list od pani Gašperovej kde obvinila členov výboru z nekalej činnosti členov PSU. Týmto podávame oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa §49 zákona 372/1990 zb.

 

Príloha list od p. Gašperovej Anny Gerlachov č.74

 

 

 

 

 S pozdravom

 

 

 

 

                                                                                ....................................................

                                                                                    Michal Pastrnák predseda

 

 

 

......................................................

     Ing. Jozef Hudák štatutár

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

                                                                                              

 

Notársky úrad

JUDr. Eva Čabrová, Dr.,

Hviezdoslavova 268/114

059 21  Svit

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Batizovce

D not 94/2018

2018/16

Pastrnák

12.07.2018

 13 D/39/2018

 

 

Vec:

Oznámenie vo veci prejednania dedičstva.

 

 

                   Nebohá Mária Žugecová rod. Gabonová, narodená 02.05.1934, r.č.345502/728,  zomrelej 19.06.2018, posledne bytom Batizovce, Štúrova 102/114 mala ku dňu úmrtia majetkový podiel v Pozemkovom spoločenstve urbarialistov v Batizovciach nasledovný.

 

Podľa priložených evidenčných kariet podielnika

  

 

 

        S pozdravom

 

 

 

 

 

 

........................

                  za výbor PSU

          štatutár Michal Pastrnák 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

Klientske centrum

JUDr. Maroš Baranec

Nábrežie Jána Pavla II. 16

058 44  Poprad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Batizovce

 

  2018/17

    Pastrnák

16. 08.2018

 

 

 

VEC: Žiadosť o informáciu o stave veci

 

         Výbor pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach  podalo dňa 3.7.2018 podnet na prešetrenie konania, resp. obsahovej stránky listu pani Gašperovej Anny adresovanej spoločenstvu z dôvodu podozrenia zo spáchania priestupku proti  občianskemu spolunažívaniu.

Ku dnešnému dňu sme vo veci neboli žiadnym spôsobom vyrozumení z uvedeného dôvodu Vás žiadame o poskytnutie informácie o stave konania.

 

 

 

 

           S úctou

 

 

 

 

                                                                                ....................................................

                                                                                    Michal Pastrnák predseda

 

 

 

......................................................

     Ing. Jozef Hudák štatutár

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

Notársky úrad

JUDr. Štefan Siskovič

Štefánikova 873/12

058 01  Poprad

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Batizovce

D not 125/2018

2018/18

Pastrnák

15.08.2018

 12 D/81/2018

 

 

 

Vec:

Oznámenie vo veci prejednania dedičstva.

 

 

Nebohý Ján Kuzmík rod. Kuzmík, narodený 19.09.1928, r.č. 280919/813 zomrelom 16. júna.2018, posledne bytom Batizovce, Nálepkova 164/111 mal ku dňu úmrtia majetkový podiel v Pozemkovom spoločenstve urbarialistov v Batizovciach nasledovný.

 

Podľa priložených evidenčných kariet podielnika

  

 

 

        S pozdravom

 

 

 

 

 

 

........................

                  za výbor PSU

          štatutár Michal Pastrnák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. Lesy  TANAP

Tatranská Lomnica

059 60 Tat. Lomnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Batizovce

 

  2018/19

    Pastrnák

13. 08.2018

 

 

 

VEC: Žiadosť o opravu Velického potoka

 

         Výbor pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach Vás ako správcu Velického potoka žiada o opravu niektorých časti, lebo po povodni sa voda vybrežila z koryta potoka.  

 

 

 

 

           S úctou

 

 

 

 

                                                                                ....................................................

                                                                                    Michal Pastrnák predseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta č.14

841 04 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Batizovce

 

  2018/20

    Pastrnák

03. 09.2018

 

 

 

VEC: Žiadosť o vyjadrenie k danej veci

 

         Výbor pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach dostal žiadosť o prenajatie časti parcely 9340 v katastri Batizovce na pasenie kôz, keďže je to v blízkosti  diaľnice žiadame Vás o vyjadrenie. Zároveň prikladáme aj mapu v ktorej časti územia sa to nachádza.    

 

 

 

 

           S úctou

 

 

 

 

                                                                                ....................................................

                                                                                    Michal Pastrnák predseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresný úrad Poprad

Pozemkový a lesný odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16

058 44  Poprad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Batizovce

 

2018/21

    Pastrnák

24. 09.2018

 

 

Vec: Žiadosť o vydanie potvrdenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) Nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov        

      Pozemkové spoločenstvo urbarialistov, Štúrova 61, 059 35 Batizovce si Vás dovoľuje požiadať o vydanie potvrdenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) Nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. v platnom znení, t.j. o tom, že na lesnom pozemku orgán ochrany prírody nevydal výnimku na výkon činností podľa osobitného zákona (§ 16 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení). Uvedené potvrdenie je nevyhnutnou súčasťou žiadosti o podporu v rámci sústavy NATURA 2000 na lesných pozemkoch v územiach európskeho významu s 5.stupňom ochrany.

 

Predmetom žiadosti sú JPRL č. 705b, 706a, 706b, 712, 713 1. a 2. porastová skupina a 720 1. a 2. porastová skupina na Lesnom hospodárskom celku (LHC) Vysoké Tatry, lesnom celku Ostatné lesy na LHC Vysoké Tatry. Uvedené lesné pozemky sa nachádzajú v území európskeho významu Tatry 0307 a súčasne v NPR Mraznica, kde platí 5.stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

 

Aj predchádzajúcich rokoch nám bolo v rovnakej veci vydané úradom ŽP potrebné potvrdenie.

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o opätovné vydanie tohto potvrdenia, vzhľadom na fakt, že bol schválený nový Program starostlivosti o lesy na roky 2017 – 2026 a musíme doplniť žiadosť na PPA na nový stav. Dovoľujeme si Vás požiadať o dva originály uvedeného potvrdenia, keďže ide o podklad za roky 2017 aj 2018.

 

Za skoré zaslanie potvrdenia vopred ďakujeme.

 

 S pozdravom

 

 

                                                                                                 Michal Pastrnák

                                                                                                      predseda PS

 

Príloha:

Zoznam JPRL

 

 

 

 

 

 

Okresný úrad Poprad

odbor všeobecnej vnútornej správy

Nábrežie Jána Pavla II. 16,

 058 01 Poprad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

 Batizovce

 

2018/22

    Pastrnák

25. 09.2018

                                                                                                 

 

Žiadosťo poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Dátum podania žiadosti: 25.09.2018           

Žiadosť podaná: písomne

Názov žiadateľa:        Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Batizovciach

Sídlo:                          Štúrova 61/27, 059 35 Batizovce

IČO                             42 087 279

 

Zápis: v Registri pozemkových spoločenstiev Okresného úradu Poprad, pozemkový a lesný odbor, pod vložka č. R - 025/706

 

Konajúci: Michal Pastrnák, predseda, Ing. Ján Hudák, podpredseda

 

Obsah požadovaných informácií:

 

            Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej v texte iba zákona ) Vás žiadam ako povinnú osobu ( § 2 ods. 2 zákona ) o sprístupnenie informácie o

- či príslušný úrad viedol v roku 2018 konanie na podklade žiadateľa, ktorého účastníkom bola Gašperová Anna r. Pastrnáková, Družstevná 74, Gerlachov, 059 42, Slovenská republika, Dátum narodenia: 25.08.1956, a ak áno s akým výsledkom?

- Pokiaľ príslušný úrad vydal voči Gašperovej Anne r. Pastrnákovej, Družstevná 74, Gerlachov, 059 42, Slovenská republika, Dátum narodenia: 25.08.1956 v roku 2018 rozhodnutie, žiadame o jeho poskytnutie.

 

Požadovaný spôsob sprístupnenia informácie: písomne, e-mailom

 

 

 

                                                                                   .......................................

                                                                                        podpis žiadateľa

 

 

 

 

 

 

 

Senires n.o.

Scherfelova  16

058 01 Poprad - Veľká

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

 Batizovce

 

2018/23

    Pastrnák

09. 10.2018

 

 

 

 

Vec: Prehlásenie 

 

Týmto prehlasujem, že náš spolupodielnik Ján Kysacký, narodený 14.09.1961, r. č. 610914/6109, OP: HM774755, trvale bytom: Nálepkova 233/25, 059 35 Batizovce, je vlastníkom podielov v našom pozemkovom spoločenstve, a to čiastkou 8/16. Toto potvrdenie sa vydáva menovanému na vlastnú žiadosť pre účely úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad.

 

 

 

 

 

 

               S pozdravom

                                                                                                             .................................

                                                                                                                 Michal Pastrnák

predseda PSU Batizovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Gašperová

Družstevná 74

059 42 Gerlachov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

 Batizovce

 

2018/24

    Pastrnák

23. 11.2018

 

 

Vec: Odpoveď na list pani Gašperovej z 29.10.2018 

 

  Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Batizovce dňa 31.10.2018 dostal Vašu odpoveď na upomienku č.1., týkajúcu sa neuhradeného poplatku za neodpracované brigády za obdobie rokov 2016 – 2017.

Na vysvetlenie uvádzame:

 

-        ani Ing. Jozef Hudák CSc., ani Michal Pastrnák ani výbor PSU nežiada od Vás uhradiť finančnú čiastku, ktorej výška zodpovedá Vášmu majetkovému podielu. Tuto povinnosť pre každého podielnika odsúhlasilo Valné zhromaždenie PSU prijatím uznesenia, (už v roku 2007) čim sa jeho platnosť stala záväznou pre každého podielnika. (3.5.2015 VZ PSU uznesením schvaľuje poplatok šekom členovi za neodpracované brigádnické hodiny prepočítané na m2, ktoré vlastni.)

 

-        brigády sa uskutočňujú priebežne počas celého roka (s ohľadom na počasie), na zaklade dohody s naším lesným hospodárom p. Ivanom ktorý zabezpečuje organizovanie prác v súčinnosti s PSL. Samozrejme, keďže ste ZŤP, na odpracovanie brigády si môžete zabezpečiť inú osobu, ktorá prace v lese vykoná za Vás.

 

-        V minulých obdobiach, keď sa dosahoval plusový hospodársky výsledok - zisk, bolo možné vyplatiť podielnikom PSU podiely (dividendy). Podielnikom ktorí nemali odpracované brigády sa ich čiastka, ktorá odpovedala podielu odrátala z dividend. Od roku 2015,ked z dôvodu negatívneho hospodárskeho výsledku – straty ,nevyplácajú podiely na zisku, nie je možné kompenzovať neodpracované brigády Vami navrhovaným spôsobom.

 

 

               S úctou

 

                                                                                                             Výbor PSU