Listina volených orgánov v PSU Batizovce

  členovia výboru a DR

( v zmysle volieb na MVZ dňa 16.06.2019)

Výbor PSU

Ing. Jozef Hudák CSc. - predseda PSU

Ing. Ján Hudák - podpredseda

 

       Milan  Pajerchin - tajomník

       Samuel Štefko - pokladník 

       Pavol Šoltís,  Miroslav Riša - členovia 

 

Dozorná rada

Anna Durániová - predseda

Ing. Miroslav Šerfel, Ing. Rudolf  Hric - členovia